top of page

מידע וטיפים למשקיע

Title Company
מי שמנהל את כל תהליך המכירה, בדיקת הנכס ברמה משפטית והתנהלות מול המוכר ושאר הגורמים

עסקאות לדוגמא

יש לנו מגוון רחב של עסקאות שבצענו בשנים האחרונות ללקוחותינו ולאנשים הקרובים סביבינו, ראו כמה דגמאות

מה זה ITIN
ITIN
 הוא מספר זיהוי של משלם מס, 
אם יש לך חובת מס בארה"ב ואין לך ואינך יכול לקבל SSN/ID

תהליך קניית נכס בארה"ב
הכנו לכם תרשים מתומצת שמראה את תהליך רכישת הנכס

מה זה LLC
חברה באחריות מוגבלת,  LLC, היא אחת מסוגי החברות הפופולריות ביותר בארצות הברית

מה זה EIN
EIN
 ראשי תיבות של Employer Identification Number, זהו מספר שמונפק על ידי מס הכנסה לזיהוי עסק

bottom of page